Istniejemy od 1982

Skóra


PROTEINY NAJISTOTNIEJSZY NOSICIEL I TWÓRCA ŻYCIA

NAJWIĘKSZY NARZĄD NASZEGO CIAŁA I NAJDOSKONALSZY ACZ NIEWYMIENIALNY
PŁASZCZ OCHRONNY ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ TERMOREGULACJĘ CIAŁA I CHRONIĄCY ORGANIZM PRZED WNIKANIEM DROBNOUSTROJÓW

Pośrednicząc między organizmem a środowiskiem zewnętrznym, skóra jest głównym narządem regulacji temperatury naszego ciała. Zabezpiecza organizm przed utratą płynów ustrojowych i przed wnikaniem drobnoustrojów do wnętrza organizmu. Stanowi istotną część układu immunologicznego dodatkowo chroniącą organizm przed zanieczyszczeniami powietrza, dymem papierosów, promieniami słonecznymi.

Jednakże sposób życia i warunki oraz nasz wiek odbijają się na jej wyglądzie. W idealnym stanie skóra jest delikatna i gładka – tak jak skóra dziecka. Po 25 roku życia następuje stopniowe pogorszenie stanu naszej skóry. Niekorzystne zmiany ulegają przyśpieszeniu, jeśli np. nasza skóra i ciało narażone są na działanie szkodliwych czynników chemicznych lub atmosferycznych (opalanie, wiatr, słona woda). Proces ten można nieco spowolnić stosując kosmetyki i preparaty zapewniające odpowiednie nawilżenie skóry oraz wzmacniające jej mechanizmy obronne.

Również w wyniku biologicznego starzenia się organizmu, maleją funkcje podstawowych białek skóry. Rozpuszczalny kolagen - podstawowe białko włókniste skóry, w miarę starzenia się organizmu, ulega usieciowaniu, przekształca się w formę nierozpuszczalną i tym samym traci zdolność wiązania wody. Elastyna zaś, będąca wraz z kolagenem, podstawowym składnikiem włóknistej tkanki łącznej, jest produkowana przez organizm do 25 roku życia i jej produkcja zanika całkowicie w wieku 40 – 50 lat. W wyniku tak niekorzystnych zmian, skóra traci swoją świeżość, elastyczność i sprężystość. Staje się sucha i pomarszczona. Fizjologicznego procesu starzenia się skóry nie można zahamować, ale przez zastosowanie odpowiednich preparatów kosmetycznych zawierających rozpuszczalny kolagen i elastynę można uzyskać widoczne efekty kosmetyczne. Proteiny w postaci naturalnej i zhydrolizowanej są klasycznymi substancjami czynnymi, stosowanymi do pielęgnacji, regeneracji i ochrony skóry oraz włosów i paznokci. Nie powodują podrażnień a poprzez tworzenie na powierzchni filmu ochronnego - zmniejszają agresywność substancji chemicznych wobec skóry, włosów i paznokci, a ponadto mają pozytywny wpływ na stopień nawilżenia skóry i włosów (pełnią rolę naturalnego czynnika nawilżającego – NMF, który wywiera wyraźny wpływ na wygląd i elastyczność skóry). Są adsorbowane przez skórę, włosy i paznokcie w stopniu proporcjonalnym do ich zniszczenia. Większość protein stosowanych w preparatach kosmetycznych to produkty częściowej i całkowitej hydrolizy białek naturalnych. Układy te, w zależności od stopnia hydrolizy, mierzonego np. wielkością średniej masy cząsteczkowej, różnią się między sobą zdolnością wchłaniania i zatrzymywania wody, własnościami filmotwórczymi i powinowactwem do keratyny naskórka, warunkującymi trwałość powstałego filmu.

Należy zawsze pamiętać, że nasza skóra od strony fizyko-chemicznej, jest zbudowana z żelu proteinowego zawierającego w 70% - wodę i w pozostałych 30% - proteiny, czyli białka. Ów żel proteinowy, w procesach metabolicznych zachodzących w żywym organizmie, jest bezustannie odżywiany przez aminokwasy pochodzące z naszego pożywienia i docierające do tkanek skóry m.in. przez krew.
Po 25 roku życia, kiedy zaczynają maleć podstawowe funkcje naszych białek, dieta wysoko białkowa okazuje się być niewystarczająca dla utrzymania w dobrej kondycji naszej skóry, którą dodatkowo obciążamy np. opalając się, paląc papierosy czy też przebywając w zadymionych otoczeniach. Wówczas należy sięgnąć po kosmetyki i preparaty zapewniające odpowiednie nawilżenie skóry oraz wzmacniające jej mechanizmy obronne.

Aminokosmetyki odżywiają nasz organizm na drodze zewnętrznej, poprzez podawanie skórze przyswajalnych produktów hydrolizy naturalnych białek (aminokwasów) – aktywnych składników, które są wyodrębniane z protein.
Odżywianie tkanki, w najprostszy sposób rozumiane, oznacza zaopatrywanie jej w jej własne składniki i to niezależnie od tego czy dochodzą one do niej:

  • drogą wewnętrzną – poprzez transport aminokwasów pochodzących z produktów przemiany pokarmów;
  • drogą zewnętrzną – podawane pod postacią niejako„wstępnie przetrawioną,” czyli poprzez kompleksy aminokwasów zawarte w preparatach kosmetycznych.

Dostarczane do naszego organizmu białka rozpadają się na aminokwasy, by następnie wywołać rekonstrukcję protein własnych. Warunkiem tego jest jednak dostarczenie do organizmu (drogą wewnętrzną i zewnętrzną) wszystkich tych aminokwasów, które wchodzą w skład sekwencji aminokwasów syntetyzowanego przez organizm białka.

 

Tak, więc dla prawidłowego trofizmu (odżywiania) proteinowego skóry konieczne jest dostarczenie wszystkich aminokwasów, bowiem, przeważająca część aminokwasów nie jest i nie może być zsyntetyzowana przez organizm.
Badania naukowe dowodzą, iż naturalne aminokwasy stosowane w odpowiednim składzie, skutecznie odżywiają skórę i przyśpieszają procesy zabliźniania jej uszkodzeń – ta właściwość np. rozpuszczalnego kolagenu została wykorzystana w produkcji soli leczniczych stosowanych w przypadku oparzeń i urazów skóry oraz w produkcji preparatów stosowanych po opalaniu. Naukowcy już dawno stwierdzili, że hydrolizaty naturalnych protein o takim samym składzie aminokwasów jak białka naszej skóry i włosów, są idealnymi substancjami odżywczymi, bowiem tylko one posiadają wymagane warunki chemiczne i fizjologiczne ku temu by mogły być asymilowane przez skórę i działać nie tylko jako środki odżywcze tkanek naskórkowych, ale również jako czynniki do ich rozmnażania.

Jak dowiodły zagraniczne badania, tkankom będącym w stanie regenerowania powinno się dostarczać mieszaniny wszystkich aminokwasów i to pochodzących ze źródeł naturalnych a nie pozyskiwanych na drodze chemicznej, bo te, jako obce, mogą nie być zasymilowane przez organizm.

A zatem, kosmetyk odżywczy, który nie zawiera wśród swoich składników wszystkich aminokwasów, wchodzących w skład podstawowych białek strukturalnych skóry, włosów i paznokci, nie może właściwie ich odżywiać i regenerować.
Nasze codzienne zapotrzebowanie na aminokwasy winno być, więc zaspakajane zarówno przez spożywanie pokarmów wysoko białkowych jak i przez stosowanie preparatów kosmetycznych opartych na naturalnych aminokwasach wchodzących w skład białek ludzkiej skóry (kolagen i elastyna) oraz wytworów tkanki nabłonkowej skóry, czyli włosów i paznokci (keratyna).

Gwarancję takiego samego składu aminokwasowego jak sekwencje aminokwasów występujących w strukturalnych białkach ludzkiej skóry, daje jedynie przetwarzanie protein zwierzęcych o praktycznie takim samym składzie ilościowym i jakościowym aminokwasów jak białka ludzkie. Dla przykładu weźmy pod uwagę podstawowe białko ludzkiej skóry – kolagen i zaraz po nim występującą elastynę. Kolagen jest jednym z najbardziej znaczących, wysokocząsteczkowych białek używanych do celów kosmetycznych. Jest to białko zwierzęce, w tym także ludzkie, które jest podstawowym składnikiem włóknistej tkanki łącznej i materiałem budulcowym skóry. Kolagen w tkance łącznej występuje w połączeniu z innymi białkami strukturalnymi ( elastyną) i mukopolisacharydami (kwas hialuronowy). Ta struktura jest pewnego rodzaju szkieletem tkanki łącznej, która nadaje skórze odpowiednią elastyczność i napięcie, jak również podtrzymuje zewnętrzne warstwy skóry, pełniąc równocześnie funkcję łącznika naskórka ze skórą właściwą. Oprócz własności podporowych, powyższa struktura jest odpowiedzialna za utrzymanie na właściwym poziomie nawilżenia skóry. Ponieważ poszczególne jej składniki wykazują doskonałe własności higroskopijne, pełni ona rolę rezerwuaru wody. Kolagen jest biopolimerem wyróżniającym się nadzwyczajną zdolnością jej wiązania. Około 70% wody obecnej w organizmie jest magazynowana właśnie przez to białko. Badania potwierdzają, że preparaty kolagenowe mają zdolność przenikania w głąb naskórka, szczególnie, gdy podawane są w postaci liposomalnej, gdzie działają jako środek wiążący wodę. Ponadto mogą przenikać one głębiej do skóry właściwej i wiązać się tam z nierozpuszczalnymi frakcjami włóknistych białek, by w istotny sposób wpłynąć na zatrzymanie wilgoci w przestrzeniach międzykomórkowych skóry właściwej (ochrona przed utratą wody transepidermalnej).

Kolagen ssaków a więc także i ludzi, niezależnie od pochodzenia, wykazuje niewielkie różnice w składzie i swoich własnościach fizyko-chemicznych. W przypadku jednak niższych zwierząt (w tym ryb) różnice są duże. Dlatego należałoby mówić o grupie kolagenów, a nie o jednym kolagenie. Za najcenniejszy dla kosmetologii uważa się kolagen III, znany również jako kolagen rozpuszczalny (natywny lub tropokolagen), będący rozpuszczalną w wodzie frakcją kolagenu tkanki łącznej bardzo młodych cieląt. Rozpuszczalny kolagen jest doskonałym środkiem filmotwórczym, przewyższającym pod tym względem inne typowe hydrolizaty.

Charakteryzuje się on doskonałymi własnościami błonotwórczymi, a jego roztwory nie są przy tym lepkie. W skład monomeru kolagenu wchodzi ok. 19 aminokwasów z charakterystyczną wyłącznie dla kolagenu i elastyny hydroksyproliną. Ten szczególny aminokwas jest charakterystyczny jedynie dla świata zwierzęcego i ludzi i nie występuje w świecie roślinnym w żadnej innej formie i postaci, nie można go znaleźć wśród aminokwasów pszenicy, soi i w innych roślinach nawet morskich.

Tak, więc syntetyzowanie podstawowego białka naszej skóry jest możliwe pod warunkiem dostarczenia do organizmu pełnej sekwencji aminokwasów razem z hydroksyproliną, której niestety nie znajdziemy w świecie roślinnym a jedynie można ją wyodrębnić wraz z pozostałymi aminokwasami przez przetworzenie (ekstrakcję lub hydrolizę) tkanek zwierzęcych.
 

JEŚLI CHCEMY ZREGENEROWAĆ i ODŻYWIĆ skórę zniszczoną, przesuszoną lub po głębokim peeling’u, POWINNIŚMY dostarczyć tej skórze jej własnych składników, by mogła wytworzyć nową żywą komórkę.  A więc dostarczmy jej naturalnych aminokwasów w ilości i w składzie jak najbardziej zbliżonym do jej własnego.

PROTEINA Wytwórnia Naturalnych Białek
91-480 Łódź, ul. Bzowa 2
tel.: 42 656-33-51;  42 617-16-74
fax: 42 617-15-79

tel. kom.: 602 58-54-44, 502 23-20-02
e-mail: proteina@proteina.pl
e-mail: proteina@proteina.com.pl